Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Natječaj za provedbu podmjere 5.2.     

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«

Predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Narodne novine«, br. 74/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« (u daljnjem tekstu: tip operacije 5.2.1.).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) tj. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_74_1816.html,  Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet natječaja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Uvjet prihvatljivosti koje korisnik mora zadržati pet godina nakon datuma konačne isplate su:

a) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi

b) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

c) ne smije poduzeti mjere koje imaju za posljedicu umjetno stvaranje uvjeta (sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

d) mora izvršiti povrat zatraženih sredstava ili biti u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni

e) ne smije prihvatljive i sufinancirane troškove sufinancirati iz drugih izvora javne pomoći

f) mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu

 

Sve informacije o natječaju kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:  http://www.apprrr.hr/podmjera-52---tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx

Pitanja vezana za provedbu ove mjere moguće je postaviti putem mrežne stranice Programa ruralnog razvoja (http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/). 


Obavijest za poljoprivrednike koji su pretrpjeli EN od 2014. do danas


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr