Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      II. ciljane izmjene i dopune PPU Općine Janjina     

Općina Janjina objavljuje 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Janjina

za javnu raspravu

 

1. Javni uvid u trajanju od 15 dana započinje 15. lipnja 2016. godine, a završava 29. lipnja 2016. godine. Prijedlog Plana tijekom javnog uvida bit će izložen u prostorijama Općine Janjina svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 sati. Uvid u Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Janjina: www.janjina.hr.

 

2. Javna rasprava započinje 23. lipnja 2016. godine

 

3. Javno izlaganje održat će se dana 23. lipnja 2016. s početkom u 16:00 sati u prostoriji Vijećnice zgrade Općine Janjina, Janjina 111, Janjina.

 

4. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u točci 5.

Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga Plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

 

5. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnoj raspravi. Rok za dostavu pisanih prijedlog, primjedbi, zahtjeva i mišljenja na Prijedlog Plana je 15. srpnja 2016. godine na adresu: OPĆINA JANJINA, JANJINA 111, 20246 JANJINA.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


Tekstualni dio odredbe

Sažetak za javnost

Obrazloženje

Grafički dio


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr