Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Ucrtavanje nerazvrstanih cesta i ulica: Ulica Na Bratkovicam     

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Ur. broj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, načelnik Općine Janjina objavljuje

J A V N I   P O Z I V

kojim Općina Janjina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Janjina, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta Na Bratkovicama III, a koje djelomično zahvaćaju zemljišta katastarske čestice broj: 125/1, 432/19, 432/48 katastarske općine Popova Luka, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastar i zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se Snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će GEO ARION d.o.o., Između dolaca 14, 2036 Mokošica, direktor Toni Glavor, ovlašteni inženjer geodezije.

Predstavnici Općine Janjina, kao pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama provest će dana 27. svibnja 2015. godine, u vremenu od 10,30 - 12,30 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. U slučaju lošeg vremena mjerenja se odgađaju za slijedeći radni dan.

Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta, mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 28. svibnja 2015. godine, u vremenu od 09,00 - 12,30 sati, u prostorijama Općine Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina.

 

Načelnik Općine Janjina:

Vlatko Mratović


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr