Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      IDPPUOJ, Javna rasprava     

                JAVNA RASPRAVA
U POSTUPKU IZRADE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA   
   PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JANJINA

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07. i 38/09), Odluci o izradi Izmjena i dopuna PPUO Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 12/09), članku 46. Statuta Općine Janjina (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije 09/10) I Zaključka Načelnika Općine Janjina

JAVNA RASPRAVA
U POSTUPKU IZRADE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JANJINA

1. Javna rasprava provest će se, u trajanju od 15 dana, od 24. svibnja do 08. lipnja 2010. godine.
2. Javno izlaganje koje daje odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade, održat će se u utorak, 25. svibnja 2010. godine s početkom u 1200 sati u Domu kulture u Janjini.
3. Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Janjina , svakog radnog dana od  8.00 – 12.00 sati.
4. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina (dalje IDPPUO Janjina) izrađuju se temeljem Odluke o izradi IDPPUO Janjina (Sl. glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 12/09) koja utvrđuje osnovna programska polazišta i ciljeve predmetnih izmjena i dopuna. Izmjene i dopune („točkaste“) navedene u Odluci o izradi, jedine su planirane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Janjina, te će se u javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na iste.
5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se, do dana zaključenja javne rasprave, podnositi :
- upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Janjina,
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Općina Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina.
6. Krajnji rok do kojeg građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostaviti pisana mišljenja,  prijedloge i primjedbe na Prijedlog IDPPUO Janjina je 14. lipnja, 2010. godine.
Nadležna tijela i osobe utvrđeni člankom 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, pisana mišljenja,  prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine najkasnije do 18. lipnja, 2010. godine.
Mišljenja, prijedloge i primjedbe dostavljene nakon ovog roka neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog IDPPUO Janjina koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr