Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Drveni, rezbareni, pozlaćeni orao (ambon) iz crkve sv. Vlaha     Drveni, rezbareni, pozlaćeni orao (ambon) iz crkve sv. Vlaha u Janjini

Prije tri mjeseca je oltarni ambon u liku orla iz crkve sv. Vlaha u Janjini poslan na renoviranje i restauriranje u Restauratorsku radionicu u Dubrovniku. Posljednjih godina je adaptiran na željezni nosač pa je služio kao ambon pored oltara. O samom ambonu i svemu vezanom za ovaj zahvat Nađa Lučić, konzervator-restaurator, je napisala slijedeće:

Pozlaćena figura orla raskriljenih krila, jasnih linija i čvrste klasicističke forme služi kao postolje za držanje liturgijskih knjiga. Na drvenom lakiranom postolju, jednostavne profilacije postavljena je figura orla na podlozi koja sugerira stjenovit teren i biljno raslinje. Kombinirane su izlomljene kubične forme i organske linije lišća i grana.
Sondiranjem je utvrđeno da postojeći sloj nije i izvorni sloj podloge i pozlate već je rezultat neke prošle opsežne, sveobuhvatne restauratorske intervencije. Ispod sadašnjeg sačuvanog sloja vidljiva je izvorna podloga i pozlata. Sam sloj pozlate rađen je dvama različitim tehnologijama; kombinacijom pozlate na poliment i pozlate na uljnu podlogu, čime se postiže kontrastiranje zona s mat pozlatom i onih poliranih do visokog sjaja.
Zatečeno stanje umjetnine po pitanju konstrukcije i stanja drvenog nosioca je bilo zadovoljavajuće. Spojevi su bili stabilni osim što je spoj dijelova na krilima bio neprimjereno zalijepljen, što je estetski, ali ne i funkcionalno, nagrđivalo umjetninu. Infestacija drvenim nametnicima je u početnoj fazi, tako da nije došlo do značajnije degradacije drvene materije. Visok stupanj oštećenja je bio prisutan u sloju pozlate. Na gornjim dijelovima krila, na koje se naslanja liturgijska knjiga i samo postolje, koje sugerira prirodni okoliš ptice, stijene i vegetaciju, dakle na zonama koje su bile izložene taloženju nečistoća i mehaničkom trenju, došlo je do značajnog oštećenja pozlate. Nakon odstranjivanja masnih naslaga nečistoće, pozlata se nazirala tek u tragovima.
Intervencija na umjetnini se sastojala od tretiranja umjetnine kontaktnim insekticidom. Kako bi se suzbila aktivna crvotočina u rupice je injektiran Permetrin. Oksidirana bronza u prahu je odstranjena kemijskim putem; zone su tretirane tamponima vate natopljenima acetonom. Nakon omekšavanja sloja bronza je uklonjena mehanički. Nataložena nečistoća je odstranjena korištenjem različitih koncentracija Triamonijcitrata u destiliranoj vodi. Krilo je odvojeno i ponovno lijepljeno, kako spoj ne bi bio vidljiv. Manji nedostajući dijelovi nosioca i rezbarije su zapunjeni sintetskim kitom. Oštećenja u sloju podloge su zapunjena klasičnim tutkalno-krednim kitom. Retuš pozlate je izveden kombinacijom pozlate na poliment; klasična tehnologija na tamno crveni bolus uz aktiviranje ljepila alkoholom prilikom postavljanja listića 22-karatnog zlata i pozlatom na uljnu podlogu. U ovom slučaju je transfer zlato postavljeno na žutu podlogu uz korištenje Plextola B-500 (uz dodatak etanola i vode) kao ljepila.
Nakon završene pozlate umjetnina je patinirana, a kao završni, zaštitni sloj je korišten mikrokristalinski vosak Cosmoloid H-80 otopljen u Shellsol-T.

Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr