Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Izvješće sa 27. sjednice Općinskog vijeća     

Izvješće sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Janjina, održane 06. listopada, 2008. godine

Sjednica Općinskog vijeća prošla je u prijateljskom duhu nazočnosti natpolovične većine vijećnika Općinskog vijeća.

Jednoglasno je usvojeno polugodišnje financijsko izvješće Općine Janjina, kao i nalaz Državnog ureda za reviziju Proračuna Općine Janjina za 2007. godinu.

Odobreno je potpisivanje ugovora sa HT-om i to o partnerskom odnosu u štićenju distributivne telekomunikacijske kanalizacija (DTK) i pravu korištenja javnih površina. Za potpisivanje navedenih ugovora ovlašten je Predsjednik Općinskog vijeća Općine Janjina.

Općinski stan u stambenoj zgradi smještenoj u Janjini predio Bara se, iz kojeg je netom raskidom ugovora o najmu stana iseljena stanarka, ne može se do daljnjega iznajmiti. Stan će se koristiti kao kadrovski stan za potrebe osoba od višeg interesa (liječnici na zamjeni, profesori, itd). Sukladno navedenom odbijen je zahtjev Alena Sjekavice iz Metkovića.

Po predmetu prijedloga proširenja lučkog područja Drače poduzeća Plankton Trade d. o. o. iz Metkovića – Ribogojilište Janjina, Općinsko vijeće je uputilo predmet na razmatranje i očitovanje susjednim stambenim objektima koji gravitiraju stambenom objektu obitelji Jasprica na prostoru Malog Drača, ispred kojeg se nalazi lokacija predloženog proširenje lučkog područja. Proširenje lučkog područja podrazumijeva izgradnju operativne obale prilagođene djelatnosti organiziranog uzgoja ribe u ribogojilištima.

Prihvaćena je Odluka Općinskog vijeća Općine Ston, a koja se odnosi na saniranje odlagališta Klepovica. Temeljem navedene Odluke učešće Općine Janjina je 30% u ukupnom iznosu održavanja navedenog odlagališta, a po predračunu Komunalnog poduzeća Neum izdanog Općini Ston u ukupnom iznosu od 50.733,77 KM /pedesettisućasedamstotridesettrikonvertibilne marke i sedamdesetsedam pfeninga/.

Zahtjev udruge Pelješki vinski puti je razmotren u cijelosti. Zahtjev se odnosi na sufinanciranje projekta revitalizacije Napoleonovog puta kroz poluotok Pelješac. Cilj obnove cjelokupne trase Napoleonovog puta preko Pelješca je obogaćivanje turističke ponude. Obnova podrazumijeva građevinske radove na sanaciji puta i dovođenje istog u stanje prohodnosti, ali i savjetodavnu pomoć specijalista i konzultanata, promotivnu i publikacijsku dokumentaciju, održavanje seminara, radionica, sastanaka, nabavu materijala i opreme. Etapa 1 (od 2009 – 2010) podrazumijeva obnovu 50 km puta rute Ston – Ponikve – Putniković – Žuljana iznosi 550.000,00 kuna. Općinsko vijeće Općine Janjina donijelo je zaključak temeljem kojeg će prijedlog obnove Napoleonovog puta Udruge Pelješki vinski puti uvrstiti u Proračun Općine Janjina za 2009. godinu, dok za financiranje ovogodišnjih ulaganja Općina Janjina nema planiranih sredstava u Proračunu te nije u mogućnosti sudjelovati u financiranju istog. Planirana financijska sredstva u Proračunu za 2009. godinu će biti u skladu sa neophodnim investicijama koje je Udruga planirala provesti na trasi Napoleonovog puta na području Općine Janjina, gdje je isti samo na dvije kraće dionice neprohodan vozilom (spoj do raskršća podno Sućurja i dionica podno Gradine do Milakova Kuka.


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr