Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Orgulje u župnoj crkvi Sv. Vlaha u Janjini     

Orgulje u župnoj crkvi Sv. Vlaha u Janjini

Prije nekoliko godina sam zamolio Božidara Grgu, profesora iz Šibenika, da dadne stručno mišljenje o orguljama u župnoj crkvi sv. Vlaha u Janjini. Njegov „Opis spomeničkih orgulja u župnoj crkvi Sv. Vlaha u Janjini“ donosim u cijelosti.
Graditelj: radionica Braća (Gebrüder) Rieger, Op.1485.
Vrijeme gradnje: oko 1909. godine.
Radionica datira od 1845. godine, sjedište Jägerndorfa u Šleziji (danas Krnov u Češkoj). Nakon II svj. rata ing. Joseph II von Glatter-Götz pod imenom Rieger Orgelbau utemeljuje novu firmu u Schwarzach-u. U južnoj Hrvatskoj firma Rieger je napravila i instalirala između 1888. i 1911. blizu 20 instrumenata, pretežno na području južnog Jadrana, odnosno najviše na širem dubrovačkom području.
Tip orgulja: Liturgijske orgulje srednjoeuropskog tipa.
Veličina: Male orgulje s jednim manualom, pedalom i 6 registara.
Stanje: Izvan uporabe, cjelovite, ali zapuštene.
Prijedlog kategorizacije: Spomeničke orgulje, pokretno kulturno dobro B-Kategorije.
Riegerove orgulje u Janjini svjedoče o razdoblju u kojem crkve i samostani na jadranskoj obali prekidaju pet stoljetnu tradiciju naručivanja i kupovanja orgulja na talijanskom tržištu. Koncem 19. i početkom 20. stoljeća sve privlačnije postaju suvremenije i kvalitetnije orgulje brojnih radionica s područja velike Austro-Ugarske monarhije.
Ove orgulje svjedoče i o ekonomskim prilikama u Janjini na početku 20. stoljeća. Mjesto je moglo kupiti kvalitetne, ali male orgulje, dostatne tek za liturgijske potrebe. Bila je to ruralna sredina bez većih kulturnih potreba.
Ove orgulje su izvorne i vrijedan su primjerak malih orgulja Riegerove radionice.
Pjevalište i kućište: Orgulje su smještena na zidanom pjevalištu nad glavnim ulazom. Nad postoljem kućišta uzdiže se nadgrađe s tri spojena tornja od kojih je srednji viši. Tornjevi u vrhu završavaju vodoravnim profilacijama i dodanim ukrasima (križ na srednjem i vaze na krajevima tornjeva). Prospekt ima tri polja, svako je zasvođeno lûkom i u svakom je po 7 prospektnih svirala. Na rubovima nadgrađa i između prospektnih polja su prizmatični plitki stupići s jednostavnim profiliranim bazama i kapitelima.
Povijesni podaci: Današnja crkva Sv. Vlaha sagrađena je 1877. g. Orgulje su kupljene tridesetak godina kasnije. Na njima nije bilo pregradnji ni preinaka.
Zapisi na instrumentu: Nad manualom je pločica sa zapisom: Gebrüder  Rieger Op. 1485 Jägerndorf
Tehnički podaci:
Prospekt: U prospektu ima 3 polja po 7 svirala. Srednje polje dominira širinom i visinom (veće svirale). Vrhovi prospektnih svirala su sakriveni lûkom. Usta svirala tvore ravnu crtu, a gornje usne imaju oblik štita.
Sviraonik je odvojen od orgulja, okrenut prema glavnom oltaru.
Manual je opsega C-f3 (54 tipke). Donje tipke su bijele, gornje crne.
Pedal je standarda, opsega C-d1 (27 tipaka)
Komande: Registri su uključuju pritiskanjem prizmatičnih preklopnica.
Registri:
Subbass 16’ Octava 4’
Principal 8’ Dolce 4’
Salicional 8’
Gedeckt 8’
Dodaci: Pedalcoppel, F., FF.
Mjehovi: Sačuvani su izvorni mjehovi, jedan crpeći i jedan spremišni veličine 190 x 60 cm. Pogon je nožni. Postoji i električno puhalo.
Zračnice su u istoj razini. Poredak registara na manualnoj zračnici je: Principal, Octava, Salicional, Dolce i Gedeckt.
Prijenos: Prijenosi svirni i registarski su pneumatski.
Svirale: Svirale su dobro očuvane.
Ugodba je jednakotonska (temperirana).
Popravci, preuređenja i obnove: orgulje je 1966. godine popravio Milan Majdak iz Vrapča kraj Zagreba, a 1979. g. Filip i Ruža Antolić.
Preporuka: Orgulje treba sačuvati u izvornom obliku (pozicija, veličina, izgled, broj i vrsta registara, opseg klavijatura, te registarski i svirni prijenos.


         Prema preporuci profesora Grge nužni popravak orgulja s osposobljavanjem njihovih funkcija učinio je Velimir Kostrovec sa svojim suradnicima Darkom i Damirom, tj. „Harmonija – M d. o. o.“ iz Ivanić Grada. Prema ponudi napravljeno je slijedeće: čišćenje cijelih orgulja; krpanje mijehova i brtvljenje sustava napajanja zrakom; zamjena dotrajalih  mješčića; otklanjanje grešaka u sviraoniku; ravnanje metalnih i sanacija drvenih svirala; intonacija i ugađanje orgulja. Prigodom izvođenja radova ustanovljeno je da je koža na mijehu oštećena do te mjere da krpanje ne bi dalo trajnijeg rezultata te je koža spremišnog mijeha u potpunosti zamijenjena novom. Također je motor, koji je bio smješten izvan kućišta orgulja  premješten u unutrašnjost.
         Na župnoj misi u 10,30 sati župnik don Marko je izvijestio vjernike o orguljama, a svečani koncert, povodom njihove obnove, bit će slijedeće godine kada se slavi stota obljetnica nabave i postavljanja ovog lijepog i vrijednog instrumenta u našoj župnoj crkvi. U zatvaranju financijske konstrukcije ovog ne malog pothvata posebnu zahvalu zaslužuje Općina Janjina kao i svi oni koji su na bilo koji način pomogli.Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr