Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Izvješće     Izvješće sa 22. sjednice
Općinskog vijeća Općine Janjina
održane 18. prosinca, 2007. godineU utorak, 18. prosinca, 2007. godine održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Janjina. Na sjednici su usvojeni Rebalans proračuna za 2007. godinu i Proračun za 2008. godinu sa projekcijom za 2009. i 2010. godinu.
Rebalans proračuna za 2007. godinu iznosi 8.017.900,00 kuna, dok je sam Proračun za 2007. godinu iznosio 6.298.200,00 kuna. Iz navedenog proizlazi da je Proračun premašen za 1.719.700,00 kuna.
Proračun za 2008. godinu je planiran u iznosu od 7.347.800,00 kuna.
Na sjednici je podneseno izvješće o postupcima javne nabave provedenim u 2007. godini.
U tijeku su radovi na sanaciji ulica i putova asfaltom na području Općine Janjina, proširenje mreže javne rasvjete u naselju Drače (Bratkovice – uvala Sutvid) i sanaciji zgrade Doma kulture, dok će radovi na izgradnji helidroma i pristupne ceste na lokaciji Mala Stražica biti započeti u siječnju 2008. godine. Kupljeno je novo vozilo za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, sa većim sandukom.
Poduzeće GP Dubrovnik je dostavilo žalbu na drugostupanjsko tijelo, Uredu za kontrolu postupaka javne nabave Vlade RH u Zagrebu na postupak javne nabave za sanaciju protupožarnih poljskih putova i zatrpavanje vodospreme Janjina. Kompletna dokumentacija iz navedenog postupka je na traženje navedenog ureda dostavljena na kontrolu. 17. prosinca, 2007. godine dostavljena je obavijest o odbijanju žalbe GP Dubrovnika zbog nenadležnosti navedenog ureda nad navedenim postupkom. U pouci o pravnom lijeku ostavljen je rok od 30 dana za žalbu Upravnom sudu u Zagrebu.

U planu radova za 2008. godinu su:
• dovršetak započetih projekata u 2007. godini
• praćenje zahtjeva proračunskih korisnika po programu i financijskom planu korisnika
• nastavak sa projektom „Sanacija postojećih ulica i putova asfaltiranjem na području Općine Janjina“, uz poštivanje zahtjeva Mjesnih odbora
• rekonstrukcija prostora stare tržnice u svrhu Dječjeg vrtića. Dječji vrtić će biti organiziran kao podružnica Dječjeg vrtića Orebić iz Orebića, a početak rada planira se u siječnju 2008. godine. Za privremeni smještaj i rad dječjeg vrtića je Dubrovačko - neretvanska županija odobrila korištenje prostorije Osnovne škole Janjina
• pokretanje postupka izrade Urbanističkih planova uređenja za naselja Drače, Sreser i Osobljava
• nastavak sa projektom izgradnje vodospreme i vodovodne mreže za naselje Osobljava

Na sjednici su usvojeni Financijski planovi korisnika financijskih sredstava Proračuna Općine Janjina.


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr