Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Javna nabava roba - Kamion za odvoz otpada     


Nabava specijaliziranog vozila za prikupljanje i odvoz kućnog otpada

Općinsko vijeće Općine Janjina na svojoj 20. sjednici od 07. rujna 2007. godine Odlukom o raspisivanju javnog nadmetanja za nabavu specijaliziranog vozila za odvoz kućnog otpada kapaciteta sanduka 16 m3 raspisalo je nadmetanje i zadužilo Stručno povjerenstvo za pripremu, provedbu i odabir najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) pripremiti, provesti i odabrati najpovoljniju ponudu u postupku javnog nadmetanja, a temeljem čl 17 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 117/01, 197/03, 92/05 i 18/06).
Stručno povjerenstvo uputilo je 12. rujna 2007. godine javno nadmetanje u Narodne novine na objavu u Oglasniku javne nabave. Evidencijski broj nabave je E-VV 07-04/2007, a javnog nadmetanja 07-21-18882/2917. Postupak je vođen po skraćenom roku temeljem čl 53 st. 4 tč. 1 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 117/01, 197/03, 92/05 i 18/06).
Ponude po raspisanom javnom nadmetanju je trebalo dostaviti do 26. rujna 2007. godine u 12.00 sati. Otvaranju ponuda pristupilo se u uredu predsjednika Općinskog vijeća 26. rujna, 2007. godine u  12.00 sati uz nazočnost ovlaštenih osoba ponuđača.
Poduzeće Gradatin d. o. o. za vanjsku i unutarnju trgovinu iz Sesveta, Livadarski put bb odazivom je na javno nadmetanje dostavilo najpovoljniju ponudu za nabavu specijaliziranog vozila za odvoz kućnog otpada kapaciteta sanduka 16 m3 , temeljenu na Zakonu o javnoj nabavi i dokumentaciji za nadmetanje, u iznosu od 911.600,00 kn /devestojedanaesttisućašestokuna/ bez PDV-a.
Financijska sredstva su osigurana u proračunu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Janjina.
Sadašnje specijalizirano vozilo za prikupljanje i odvoz kućnog otpada će se prodati putem javnog oglasa.


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr