Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|

Povratak na prethodnu stranicu      Javna nabava - Interventni helidrom     Izgradnja interventnog helidroma na lokaciji Mala Stražica, Općina Janjina


Općinsko vijeće Općine Janjina na svojoj 19. sjednici od 23. srpnja 2007. godine Odlukom o raspisivanju javnog nadmetanja za radove na izgradnji interventnog helidroma - Općina Janjina raspisalo je nadmetanje i zadužilo Stručno povjerenstvo za pripremu, provedbu i odabir najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) pripremiti, provesti i odabrati najpovoljniju ponudu u postupku javnog nadmetanja, a temeljem čl 17 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 117/01, 197/03, 92/05 i 18/06) i Glavnog projekta izrađenog kod poduzeća Aking i po Građevinskoj dozvoli Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, Sektor graditeljstvo, Klasa: UP/i-361-03/05-01/0172, Ur.broj: 531-10-2-1-1593-06-22, 16. listopada, 2006. godine.
Stručno povjerenstvo uputilo je 19. rujna 2007. godine javno nadmetanje u Narodne novine na objavu u Oglasniku javne nabave. Evidencijski broj nabave je E-VV 08-05/2007, a javnog nadmetanja 07-23-19355/3618.
Ponude po raspisanom javnom nadmetanju je trebalo dostaviti do 04. listopada, 2007. godine u 12.00 sati. Otvaranju ponuda pristupilo se u uredu predsjednika Općinskog vijeća u 04. listopada, 2007. godine u 12.00 uz nazočnost ovlaštenih osoba ponuđača.
Do navedenog roka dostavljene su dvije ponude. Poduzeće GP Dubrovnik d. d. iz Dubrovnika i Konstruktor inžejering d. d. iz Splita.
Ponuda poduzeća Konstruktor inženjering d. d. iz Splita je povoljnija i iznosi 1.097.025,46 kuna bez PDV-a.
Po isteku roka žalbe na Odluku o izboru najpovoljnije ponude Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave te ukoliko se u istom ne zaprimi Žalba na donesenu odluku sa Konstruktorom inženjering iz Splita će se potpisati ugovor o građenju interventnog helidroma.
Financijska sredstva za izgradnju su osigurana u proračunima Ministarstva mora, turizma prometa i razvitka, Uprava zračnog prometa te Općine Janjina.


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr