Početna stranica

|

Općina Janjina

|

Vijesti

|

Opći podaci

|

Informacije

|

Kontakt

|


Poziv na uvid u projektnu dokumentaciju
Poziv na uvid u projektnu dokumentaciju

Poziv na uvid u projektnu dokumentaciju u predmetu ishođenja rješenja o izvedenom stanju Nedžmije Grunter u Dračama, Drače 6, čest zem. 1857/1 k. o. Sreser.
Uvid će se održati u prostorjiji broj 4 u Upravnom odjelu za prostorno uređenje gradnju i zaštitu okoliša ...

(21.09.2012)

Opširnije

Prostorno planiranje

Obavještavamo sve zainteresirane za ishođenje građevinskih dozvola da je za upravne postupke iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva, a po Prostornom plana uređenja Općine Janjina zadužen

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo u Dubrovniku.

Prostorije Odsjeka su za sada još ...

(22.02.2008)

Opširnije

Obavijest iz djelokruga prostornog uređenja

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, odsjek za graditeljstvo Dubrovačko neretvanske županije još nije započeo sa radom zaprimanja i pokretanja upravnih postupaka iz svog djelokruga.

U tijeku su poslovi preuzimanja službenika iz Službe za prostorno uređenje. Sve poslove oko preuzimanja Dubrovačko neretvanska županija (020 351 ...

(14.01.2008)

Opširnije

Prostorno uređenje

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe za pokretanje postupaka ishođenja Građevinske dozvole po aktivnom PPU Općine Janjina, da se od 15. siječnja 2008. godine mogu javiti službi za prostorno uređenje.

U tijeku je preustroj rada službi za prostorno uređenje koji bi trebao biti završen do 31. prosinca 2007. godine.

Po izvršenom preustroju ...

(26.11.2007)

Opširnije

PPUOJ, obavijestProstorni plan uređenja Općine Janjina


Prostorni plan uređenja Općine Janjina sastavljen od Knjige 1 i Knjige 2 te Odluka o donošenju PPUO Janjina predani su nadležnim uredima u Dubrovniku:
1. Uredu Državne uprave u Dubrovačko neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i ...

(11.07.2007)

Opširnije

PPUOJ, obavijesti

Odluka o usvajanju Prostornog plana uređenja Općine Janjina je objavljena u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije broj 03/2007, 30. svibnja, 2007. godine.

Odluka je stupila na snagu osmog dana od objave u Glasniku.

Općina Janjina je dužna nadležnim uredima za provođenje odredbi iz PPUO Janjina dostaviti prostorno plansku ...

(14.06.2007)

Opširnije

Prostorni plan uređenja Općine Janjina

NAJNOVIJE VIJESTI IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JANJINA

03. svibnja (četvrtak) 2007. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zagrebu preuzeta je, sedam godina iščekivana, SUGLASNOST na PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JANJINA.

Suglasnost je izdana temeljem odredbi članka 45.a. Zakona o ...

(04.05.2007)

Opširnije

Prostorni plan uređenja općine Janjina


PPU općine Janjina, obavijest


Dokumentacija PPU općine Janjina je još uvijek pri nadležnom Ministarstvu u Zagrebu. U postupku je ishođenje mišljenja Hrvatskih voda i očitovanje MORH-a nakon čega bi nadamo se mogla uslijediti i suglasnosti.

(30.11.2006)

Opširnije

Konačni prijedlog PPU općine Janjina

Konačni prijedlog PPU općina Janjina je 15. rujna ove godine dostavljen na suglasnost u nadležno Ministarstvo zaštite okoliša u Zagreb.
Nakon ishođene suglasnosti, PPUO će biti prihvaćen od strane Općinskog vijeća općine Janjina te objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.
Po prihvaćanju i objavi PPU-a općina Janjina mora ...

(16.09.2006)

Opširnije

Konačni prijedlog PPU općine Janjina

22. kolovoza, 2006. godine na adresu općine Janjina pristiglo je dugo priželjkivano Mišljenje / Suglasnost na Konačni prijedlog PPU općine Janjina Županijskog zavoda za prostorno uređenje Dubrovnik.
Konačni prijedlog PPU- a će uz suglasnost gore navedenog ureda biti proslijeđen na ishođenje suglasnosti nadležne službe pri Ministarstvu zaštite ...

(23.08.2006)

Opširnije

Konačni prijedlog PPU općine Janjina

Konačni prijedlog PPU općine Janjina poslan je ponovno na usvajanje, 21. srpnja, 2006. godine u Ured državne uprave, Odjeljku za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove u Dubrovniku.

(28.07.2006)

Opširnije

Konačni prijedlog PPU općine Janjina

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine Janjina koji je po treći put od donošenja na Općinskom vijeću, dostavljen Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose pri Uredu Državne uprave u Dubrovačko neretvanskoj županiji. Sukladno dopisu od 04. srpnja, 2006 godine na isti ponovno NIJE izdana ...

(06.07.2006)

Opširnije

Prostorni plan uređenja općine Janjina

Konačni prijedlog Prostornog plana općine Janjina se po treći put od usvajanja u lipnju 2005. godine, dostavlja slijedeći tjedan na suglasnost Uredu Državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

(20.04.2006)

Opširnije


Uredovni dan i kontakt Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša


Napoleonski put Pelješac
Power Point (5.6 MB)Općina Janjina

Načelnik općine Janjina
Općinsko vijeće
Jedinstveni upravni odjel
Statut općine
Prostorni plan
Doktumenti
Javna nabava
Pravo na pristup informacijama
Proračun
Obrasci
Savjetovanje s javnošću
Uredovni dani
Pitanja vijeću
Foto album

Vijesti

iz politike
iz gospodarstva
iz kulture
iz turizma
iz sporta
iz župe sv. vlaha
iz osnovne škole janjina
iz općine
iz zavoda za vinogr. i vinarstvo
iz prostornog plana
iz ostalo

Opći podaci

Naziv "Janjina"
Položaj
Povijest
Znamenite osobe i obitelji
Demografski podaci
Naselja
Obrazovanje
Kultura
Župe, crkve, groblja

Informacije

Prometne veze
Poslovni imenik
Korisni linkovi

Kontakt

TZ Janjina
NK "Iskra" Janjina
DVD Janjina
Priča o Malom Parizu
Napoleonski put Pelješac

  Dizajn i programska podrška: www.kesovija.com

Copyright © Općina Janjina

Tehnička podrška: www.infoplanet.hr